ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 16 และกฐินสมทบ วัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศปีที่ 6

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2566

กำหนดการพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 16 และกฐินสมทบ
วัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศปีที่ 6
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

พิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 16 และกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

 

กำหนดการ

09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิ
10.30 น.  - กล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
               - กล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
               - กล่าวถวายผ้าอติเรกจีวร
               - กล่าวถวายคำอธิษฐานจิต
10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร / ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / เจ้าภาพถวายไทยธรรม 11.00 น. เสร็จพิธี
11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

 

พิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 16 และกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

พิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 16 และกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล