ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ครบ 139 ปี วันคล้ายวันเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2566

139 ปี
วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ครบ 139 ปี วันคล้ายวันเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายอาคาร 115 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
                   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่ 3 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1
     13.30 น. ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
     13.35 น. พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน ครั้งที่ 3
     14.45 น. ปฏิบัติธรรม
     15.15 น. พิธีถวายปัจจัยไทยธรรม
     16.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

พิธีภาคค่ำ พิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่น, พิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมาร ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์
     17.30 น. พิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่น
     18.15 น. พิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมาร
     18.30 น. พิธีจุดประทีป 20,000 ดวง บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
     19.30 น. เสร็จพิธีภาคค่ำ

พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักร ณ มหารัตนวิหารคด
     20.00 น. ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,759,139,139 จบ

 

สอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือโทร. 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล