ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2567

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ 
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 19:00 น.
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี

 

พิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ให้พระสังฆาธิการซึ่งเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ 18 รูป

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะ
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 19:00 น.
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล