ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2567

ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ภาคสาย
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย
     12.30 น. รายการสู้ต่อไป on ZOOM
     13.30 น. พระมหาทศพร ปุญญงกุโร แสดงธรรม "อานุภาพบุญ"(ต่อ)
     14.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
     15.00 น. พระภาวนาธรรมวิเทศ ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท / บูชาพระรัตนตรัย
     15.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย
     17.30 น. พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

 

หรือร่วมออนไลน์
     www.zoom072.com
     www.gbnus.com

สอบถามเพิ่มเติม
     02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล