ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP)

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2567

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP)
ฝึกตนทนหิวนําเพ็ญตบะ ทั้งคันถะวิปัสสนา ทุกแห่งหน
รักธรรมวินัย ยิ่งกว่าชีวิตตน หวังหลุดพ้นวัฏฏะชนะมาร

1-30 กรกฎาคม 2567 (30วัน)
ในโครงการอบรมด้วยภาษาจีน

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) อบรมด้วยภาษาจีน 1-30 กรกฎาคม 2567 (30วัน)

กำหนดการ
       จันทร์ 1 ก.ค. : ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าโครงการ
       อาทิตย์ 7 ก.ค. : พิธีตัดปอยผม
       เสาร์ 13 ก.ค. : พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
       อาทิตย์ 14 ก.ค. : พิทมาตรพระใหม่
       16-29 ก.ค. : ปฏิบัติธรรม
       อังคาร 30 ก.ค. : พิธีปิดโครงการ เสร็จสิ้นการอบรม

คุณสมบัติ
       1. เป็นชายแท้อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว)
       2. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจําตัวอื่น ๆ ที่ร้ายแรง
       3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
       4. ร่างกาย ทุพลภาพ ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
       5. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
       6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
       We Chat ID: danta072
       Website:
https://zhs.dhammakaya.net/idop

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล