ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมทอดผ้าป่าเติมเต็ม ณ เขาแก้วเสด็จ ครั้งที่ 2

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2554


ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ สร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระศาสนา

 

 

สร้างวัดให้เป็นวัด..ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรม
สร้างพระให้เป็นพระแท้..ที่รักการปฏิบัติธรรม
สร้างคนให้เป็นคนดี..ที่รักการปฏิบัติธรรม
 
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลก ร่วมกันสั่งสมบุญเติมความสุขให้ชีวิต
ด้วยการร่วมพิธีทอดผ้าป่าเติมเต็ม ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ครั้งที่ 2
ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 
มาร่วมกันนำศาสนสถานแห่งนี้ไปสู่ความพร้อมสำหรับการสร้างพระแท้และคนดี
เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบไป
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 085-131-7777 หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสา M8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล