ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ วัดสุวรรณวนาราม

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2554


วัดร้างจะกลายเป็นวัดรุ่ง เมื่อพุทธบริษัททั้งสี่รวมใจกัน

 

 

 

เสาโบสถ์ 2 ต้น คือ จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ที่บ่งบอกถึงความเป็นวัด...
และจะกลับพลิกคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
 
 
>>   ธุดงค์ธรรมชัย 2553
>>   คณะสงฆ์รวมใจชุมชนชาวพุทธ
>>   ชาวบ้านรวมพลังพลิกวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง
>>   เด็กดี V-Star มาช่วยกันฟื้นฟูวัดร้าง
 
 
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง
เพื่อสานต่อมโนปณิธาน พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
 
ด้วยการอัญเชิญพระประธานมาประดิษฐาน ณ วัดสุวรรณวนาราม
ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
 
ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 นี้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 088-227-7860, 081-702-1523
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

(เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา ภายใต้ดำริพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่ต้องการให้เหล่าพุทธบุตรได้ร่วมโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อแปรเปลี่ยนพลิกฟื้นวัดร้างตามจังหวัดต่างๆ ให้กลับกลายมาเป็นวัดรุ่ง เป็นแหล่งเนื้อนาบุญของชาวบ้านในพื้น ทำให้ได้มาพบกับอดีตวัดรุ่ง ที่กลายเป็นวัดร้าง คงเหลือไว้แต่ซากเสาโบสถ์เพียง 2 ต้น ที่เป็นสิ่งชี้นำให้ทราบว่า พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นวัดที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาก่อน

 

เหล่าพุทธบุตรจึงได้รวมมวลชนชาวพุทธที่ต่างมีศรัทธาที่เข้มแข็ง หากแต่ขาดซึ่งเหล่าพุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญและเป็นดั่งผู้นำแสงสว่างมาสู่ชุมชนในพื้นที่ หลังจากได้รวบรวมพุทธบริษัทสี่ในท้องที่่แล้ว จึงได้มีการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่เรื่อยมา โดยชาวบ้านได้ร่วมกันทอดผ้าป่า และรวมแรงกายแรงใจพัฒนาพื้นที่ รวมถึงเยาวชนต้นแบบเด็กดี V-Star ก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่เช่นกัน

 

กระทั่ง ณ ปัจจุบันนี้ วัดร้างแห่งนี้ได้พร้อมแล้วที่จะพลิกฟื้นมาเป็นวัดรุ่ง ที่เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ที่จะถึงนี้ จึงจะจัดให้มีการอัญเชิญพระประธานที่ถอดแบบมาจากกายลักษณะมหาบุรุษอันประณีตงดงาาม มาประดิษฐาน ณ วัดสุวรรณวนาราม แห่งนี้ เพื่อให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมใจและเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวพุทธว่า ศาสนาพุทธนั้นยังคงเข้มแข็งและชาวพุทธทุกคนยังคงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง และพร้อมที่จะธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านาน)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล