ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,171 รูป ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2554

 


ตักบาตร..อริยประเพณีอันดีงามที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน

 

มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตร “FRESHY”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

 
        ตักบาตรพระ 1,171 รูป ณ สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 06.00 – 08.00
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
081-6272-072,  086-3131-681,  085-0721-708,   080-5541-603
 

 
ข้าวสารอาหารแห้ง..ถูกส่งมอบแด่พุทธบุตร
ผู้หยัดสู้ปกป้องพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

 

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
 
    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล