ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,000 รูป อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2554


มหาสังฆทาน ตักบาตรพระ 1,000 รูป อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

 

ไปตักบาตรรับลมหนาวที่วังน้ำเขียวกันไหมคะ?

ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ สถานที่ซึ่งได้ชื่อว่า อากาศดี๊ดี โอโซนบริสุทธิ์ติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก

ในพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ณ ตลาด กม.79 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
089-721-8448 และ 089-717-2608

สนับสนุนการสูดโอโซนติดอันดับ 7 ของโลก โดย กลุ่มรักบุญวังน้ำเขียว


ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาต รท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย