ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์รายวัน วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2555

แผนที่ เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555
วัดบาปลา - วัดนราภิรมย์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร


  

เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555
วัดบาปลา - วัดนราภิรมย์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
โปรดสังเกต ธงธรรมจักร และป้ายเส้นทางธุดงค์ธรรมชัย กิโลเมตรที่ 240 - 252


09.30 น.     เริ่มออกเดินธุดงค์ จาก วัดบางปลา
10.00 น.     ถึง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
10.45 น.     ถึง ไร่ดวงธรรม

12.00 น.     ถึง จุดพักระหว่างทาง ณ บ้านพุ่มแก้ว หมอสมหมาย
12.30 น.     เริ่มออกเดินทางไปจุดพักค้าง.
14.25 น.     ถึง ธนาการค้าไม้

15.05 น.     ถึง จุดพักค้าง ณ วัดนราภิรมย์

1 กิโลเมตร ใข้เวลาเดินประมาณ 20 นาที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร
02-831-1234, 082-331-1221, 081-401-2101