ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการค้นพบมรดกชาวพุทธโบราณ กับการเปลี่ยนประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของโลก ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ วันที่ 8 มี.ค. 55

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2555


       เชิญร่วมสัมมนา "พุทธสถานและคัมภีร์โบราณ" ฉลองพุทธชยันตี 26 พุทธศตวรรษ   

 

 

ขอเชิญร่วมฉลองพุทธชยันตี   2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ยี่สิบหกพุทธศตวรรษ ที่คำสอนของพระบรมศาสดาหลังพุทธปรินิพพาน
ยังคงดำรงอยู่และเอื้อให้มีการศึกษาค้นคว้า นำมาซึ่งบทพิสูจน์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ 

ในการบรรยายพิเศษอันทรงคุณค่าที่เป็นหลักฐาน แห่งการค้นพบมรดกชาวพุทธโบราณ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการพระพุทธศาสนาโลก โดยสองนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ    
 
ศาสตราจารย์ ริชาร์ด ซาโลมอน จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ผู้อำนวยการโครงการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณ ซึ่งกำลังศึกษาคัมภีร์เก่าแก่ที่สุดชุดหนึ่งของโลก และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลาจารึกและคัมภีร์โบราณชั้นแนวหน้า

ศาสตราจารย์เซมาร์ยาไล ทาร์ซี นักโบราณคดีเอกของโลก ผู้ค้นพบและอนุรักษ์พุทธสถานนิกายดั้งเดิม รวมถึงพระพุทธรูปบามิยัน ในอัฟกานิสถาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-17.00 น ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร (มีการแปลภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย)

สำรองที่นั่งได้ที่ www.diri-au.org หรือ โทร. 081-456-4450 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555
(ผู้สนใจไปร่วมงานสามารถมาขึ้นรถเพื่อไปร่วมงานได้ที่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย ในเวลา 11.00 น.)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

สัมมนา “พุทธสถานและคัมภีร์โบราณ” ฉลองพุทธชยันตี 26 พุทธศตวรรษ

               เนื่องในวันมาฆบูชา และการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 26 พุทธศตวรรษแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สถาบันดิริ (DIRI) สถาบันวิจัยพระพุทธศาสนาในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร,และองค์กรพุทธระหว่างประเทศ  24 องค์กรภาคี จัดบรรยายวิชาการพระพุทธศาสนา โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.เซมาร์ยาไล ทาร์ซี ,และศาสตราจารย์ ดร. ริชาร์ด ซาโลมอน นักวิชาการเอกของโลกทั้งสองท่าน มาบรรยายพิเศษ (มีการแปลจากภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย) 

               ศาสตราจารย์ ดร. เซมาร์ยาไลย์ ทาร์ซี, นักโบราณคดีเอกของโลกผู้ค้นพบและอนุรักษ์พุทธสถานที่บามิยัน อัฟกานิสถาน ที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่ใหญ่และสูงที่สุดของโลก ศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีตะวันออก มหาวิทยาลัยสตาร์สบูรก์ ประเทศฝรั่งเศส บรรยายหัวข้อ “การสำรวจทางโบราณคดีและการค้นพบครั้งสำคัญที่บามิยัน อัฟกานิสถาน” และ “การขุดค้นและอนุรักษ์พุทธสถานโบราณที่ฮาดดา อัฟกานิสถาน” การค้นพบของท่าน ศ.ดร.ทาร์ซีในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้มายาวนานการระเบิดทำลายองค์พระพุทธรูปที่พุทธสถานบามิยัน สร้างความสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก แต่ก็ทำให้ได้พบคัมภีร์ต่างๆ            
               
               ศาสตราจารย์ ดร. ริชาร์ด   ซาโลมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลาจารึก และคัมภีร์โบราณภาษาสันสกฤต ปรากฤต และคันธารี    ผู้อำนวยการโครงการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาดั้งเดิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเติ้ล ประเทศสรัฐอเมริกา (Early Bhuddist Manuscripts Project EBMP) บรรยายหัวข้อ “การศึกษาคัมภีร์พุทธโบราณกับการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของโลก” ท่านได้นำมาศึกษา ส่งผลทำให้เกิดหลักฐานที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

               ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรานุเถระ อาทิ  เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช , พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ,พระพรหมสิทธิ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, เจ้าคณะภาค 10,
พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรส ป.ธ.9 ราชบัณฑิต เป็นต้น และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายสมเกียรติ
ศรลัมย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล