ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตารางอบรมช่วงปิดภาคเรียน โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ศูนย์สาขาภายในประเทศ ปี 2555

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2555
โครงการอบรมบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ศูนย์สาขาภายประเทศ ประจำปี 2555
เปิดรับสมัครน้องๆ ยุวชนชาย อายุระหว่าง 7 - 15 ปี เข้ารับการอบรม ในโครงการ
"บรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน" ในช่วงปิดภาคเรียน

อบรม ระหว่าง ปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน (ดูรายละเอียดตามตารางด้านล่าง)
ณ ศูนย์อบรมประจำโครงการ ทุกภาค ทั่วประเทศ 35 ศูนย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละศูนย์อบรม

***************************************************************************

ตารางอบรมสามเณรยุวธรรมทายาททั่วไทย ช่วงปิดเทอม ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2555
โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ศูนย์สาขาภายในประเทศ ประจำปี 2555

ที่ วัด / ธุดงคสถาน / ศูนย์ จังหวัด รับสมัครถึง วันบรรพชา สิ้นสุดโครงการ โทรศัพท์
ภาคกลาง
1 ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ชัยนาท 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 085-045-4625
2 วัดบางปรัง นครนายก 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 086-646-3395
3 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม นครปฐม 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 083-540-6651
4 ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี ลพบุรี 31 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 083-696-0132
5 วัดทวีพูลรังสรรค์ นครนายก 22-24 เม.ย.55 31 มี.ค. 55 30 เม.ย. 55 081-405-1506
ภาคตะวันตก
6 วัดถ้ำเนรมิต กาญจนบุรี 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 086-339-2546
7 ธุดงคสถานชุมพร ชุมพร 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 081-629-3128
8 ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 31 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 23 เม.ย. 55 086-857-6943
9 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ราชบุรี 2 เม.ย. 55 7 เม.ย. 55 28 เม.ย. 55 083-540-6604
ภาคตะวันออก
10 ธุดงคสถานปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 081-647-7804
11 วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 29 เม.ย. 55 081-647-7804
12 วัดหนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 081-863-9789
13 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ปราจีนบุรี 8 เม.ย. 55 14 เม.ย. 55 25 เม.ย. 55 081-423-6841
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ สุรินทร์ 15 มี.ค. 55 24 มี.ค. 55 25 เม.ย. 55 081-5712620
15 ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา นครราชสีมา 22 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 081-308-4701
16 วัดถ้ำเขาวง นครราชสีมา 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 084-983-3419
17 วัดเมืองคง ศรีสะเกษ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 081-318-8257
18 วัดหนองกินเพล อุบลราชธานี 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 081-718-6577
19 ศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 081-420-6772
20 วัดราษฎร์สังคม มหาสารคาม 2 เม.ย. 55 4 เม.ย. 55 29 เม.ย. 55 086-235-5472
ภาคใต้
21 ศูนย์อบรมเยาวชนนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 082-450-9890
22 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ สงขลา 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 24 เม.ย. 55 081-698-3224
ภาคเหนือ
23 วัดแม่ลาย เชียงใหม่ 10 มี.ค. 55 5 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 081-951-7517
24 ธุดงคสถานล้านนา( บวช 2รุ่น) เชียงใหม่ 12 มี.ค. 55 17 มี.ค. 55 28 มี.ค. 55 083-540-4600
25 ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคคัลลานะ เชียงใหม่ 25 มี.ค. 55 25 มี.ค. 55 30 เม.ย. 55 082-192-5029
26 วัดแม่ลายเตียนอาง เชียงใหม่ 30 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 24 เม.ย. 55 086-016-3074
27 วัดทุ่งเจริญธรรม เชียงใหม่ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 081-288-8251
28 วัดบ้านขุน เชียงใหม่ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 081-951-4789
29 วัดห้วยตองสัก เชียงใหม่ 31 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 25 เม.ย. 55 081-742-0173
30 สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ ตาก 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 085-061-2345
31 ธุดงคสถานพิษณุโลก พิษณุโลก 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 25 เม.ย. 55 081-530-4619
32 ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 087-619-9747
33 ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ แพร่ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 085-617-1393
34 ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 089-787-6546
35 สนแก้ววนาราม เชียงใหม่ 1 เม.ย. 55 10 เม.ย. 55 25 เม.ย. 55 081-492-8607

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล