ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 10,101 รูป เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2555

ตักบาตรหัวหิน พระ 10,101 รูป โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย


                        ตักบาตรพระ 10,101 รูป เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์                 


ตักบาตรพระ 10,101 รูป เทิดพระเกียรติราชาภิเษกสมรส ปีที่ 62
และฉลอง 101 ปี เมืองหัวหิน

ทำบุญใหญ่เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น.
ถ.เพชรเกษม บริเวณหน้าโรงเรียนสมถวิล ถึงสี่แยกเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
โครงการตักบาตรพระ 10,101 รูป เลขที่ 40/24-25 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 086-564-9771, 081-629-9303, 081-867-9004, 086-791-1997

ขอเชิญแต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสี้อขาวมาร่วมงาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ


กำหนดการตักบาตรพระ 10,101 รูป เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
05.30 น.     ต้อนรับคณะสงฆ์ ถวายภัตตาหาร
06.20 น.     คณะสงฆ์พร้อมกัน ณ ศูนย์กลางพิธี
06.30 น.     ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย / กล่าวเปิดงาน
06.45 น.     พิธีตักบาตรพระ 10,101 รูป เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
07.00 น.     คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
08.30 น.     เสร็จพิธี

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ 10,101 รูป เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.  ได้เกิดในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2.  ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3.  ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4.  ผู้ให้ย่อมเป็นทีรัก ที่ชอบใจ ของคนหมู่มาก
5.  คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6.  ชือ่เสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7.  ผู้ให้ ย่อมแกล้วกล้า อาจหาญ ไม่เก้อเชินในที่ประชุม
8.  เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9.  บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

การเตรียมตัวไปร่วมงานตักบาตรพระ 10,101 รูป เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.  ข้าวสาร ควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
2.  งดใส่น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก (เนื่องจากแตกง่าย)
3.  งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคหรือต้นผ้าป่า
4.  รักษาใจให้ผ่องใส น้อมถวายไทยธรมมเป็นสังฆทาน
5.  ควรใส่ชุดขาว หรืออย่างน้อยเสื้อขาว เพื่อเป็นต้นแบบของอนุชนรุ่นหลัง
6. เมื่อไปถึงบริเวณงานตักบาตร ควรนั่งในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้เพื่อความเป็นระเบียบ
7.  ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตร โดยให้แถวหน้าใส่เสร็จก่อน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล