ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมปฏฺิบัติธรรมทุกเดือนกับชมรมครอบครัวอบอุ่น

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2555

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่น

 

 

ให้ของขวัญอันล้ำค่า ให้เวลากับครอบครัว


ชมรมครอบครัวอบอุ่น Cosy & Happy Family Club
โครงการใกล้บ้านใกล้วัด จัดปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น 3 วัน 2 คืน

ขอเรียนเชิญทุกท่าน สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุข จากภายนอกสู่ภายใน
สานสายใยความอบอุ่นของครอบคัว ด้วยหลักธรรมะ พร้อมสร้างพลังใจ
เพื่อสร้างความสำเร็จสู่ชีวิต โครงการจัดเดือนละ 1 รุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กองกิจกรรมพิเศษ  โทรศัพท์  089-787-6078

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล