ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,111 รูป ณ ถนนลำลูกกาตั้งแต่จุดกลับรถ หน้า สภ.คูคต ถึงจุดกลับรถหน้าวัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุธ

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2555

 

 

ขอเชิญผู้มีบุญทกุท่าน ร่วมสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่
 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป

ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
และเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้

วันเสาร์ที่  8 กันยายน พ.ศ. 2555  เวลา 06.00 - 08.00 น.
ณ ถนนลำลูกกา ตั้งแต่จุดกลับรถ หน้า สภ.คูคต ถึงจุดกลับรถหน้าวัดสายไหม
ต. คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ได้รับเกียรติและร่วมสนับสนุนโครงการ โดย นายบุญไกร บุญคุ้ม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โดยท่านนายอำเภอคมสัน เจริญอาจ นายอำเภอลำลูกกา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ร่วมสนับสนุนและดำเนินงานโดย หมู่บ้านอู่ทองเพลส โดยคุณเกียรติชัย - คุณเพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย

และได้รับเกียรติจาก
ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จ.ปทุมธานี
คุณชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ดร.เฉลิมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลาดสวาย
นายกเมธา ใจบริสุทธิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลคูคต
คุณสำเริง อุริต อดีต ส.อบจ.ปทุมธานี เขต 3

ร่วมบุญโครงการตักบาตร ได้ที่
ชื่อบัญชี โครงการตักบาตรพระฯ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา
บัญชีออมทรัยพย์เลขที่ 088-2-16505-3
โทรแจ้งการโอน 088-008-9334  Fax 02-948-2025

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
081-438-1765,  086-305-7882,  086-368-5148,  02-948-2020-3