ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต ภาคภษาจีน

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2555

World Pec มล

 

 

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก World-PEc ระดับเยาวชนนานาชาติ

ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลก ร่วมสร้างปัญญาบารมี
และสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

ด้วยการเป็นเจ้าภาพจารึกชื่อจัดพิมพ์หนังสือ จี๊ เสียง เหริง เซิง หรือ มงคลชีวิต ภาคภาษาจีน

เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการสำหรับเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ในโครงการสอบ World-PEc ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาจีน


อานิสงส์นี้จะทำให้ท่านได้เกิดในปฏิรูปเทส พบพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย
มีปัญญาแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 083-540-7283


มาร่วมสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีด้วยกันนะคะ

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล