ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 12,600 รูป จ.ร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2555

หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
 

ตักบาตรร้อยเอ็ด 12,600 รูป 28 ตุลาคม 2555

 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 12,600 รูป จ.ร้อยเอ็ด

อีสานกลางรวมใจ อภิมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่
ตักบาตรพระ 12,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม

วันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น.
ณ ถนนสุุริยะเดชบำรุง (ข้างบึงพลาญชัย) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์
082-222-3918,  082-214-1209,  085-142-9916


เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม กรุณาสวมชุดขาวหรืออย่างน้อยเสื้อขาวเพื่อมาร่วมงาน

 

อานิสงส์การตักบาตรพระ

1. ย่อมบังเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไปไกล
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุมใหญ่
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล