ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ทันโลกทันธรรม เล่ม 5

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2555

ทันโลกทันธรรม5 หนังสือธรรมะ

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ทันโลก ทันธรรม เล่มที่ 5
 

กว่า 5 ปี ที่เราย่อโลกใบนี้ ให้อยู่ในมือคุณ
และกว่า 5 ปี ที่เราได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาใช้ในการดำเนินชีวิต


อาทิ
-  พฤติกรรมการซื้อ,
-  การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อป้องกันข่าวลือ,
-  ประเทศไทยวัยชรา,
-  วิธีรับมือกับเจ้านาย,
-  ปัญหานอนไม่หลับ,
-  ภัยธรรมชาติ,
-  รูปร่างกับความพอใจ,
-  มนุษย์ต่างดาว,
-  ฮวงจุ้ย,
-  เทคโนโลยีกับคุณภาพใจ,
-  รหัสพันธุกรรมมนุษย์,
-  มองบวกคิดบวก

 

และอีกหลากหลายเรื่องราว ที่เป็นประโยชน์ทั้งในทางโลกและในทางธรรม
โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิมพ์หนังสือ ทันโลก ทันธรรม เล่มที่ 5

 

ร่วมบุญจัดพิมพ์ได้ที่

วันจันทร์ – วันเสาร์ – ที่จุกรับบริจาค ณ ห้องขันติ
วันอาทิตย์ – ที่จุดรับบริจาค สภาธรรมกายสากล 2 ฝั่ง
หรือที่เสา M7สภาธรรมกายสากล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  088-072-7374,  088-072-7273

หมดเขตแจ้งรายชื่อเพื่อจารึกเจ้าภาพจัดพิมพ์ด้านหลังหนังสือ
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับหนังสือที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพจัดพิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน 

1. ทำให้ลบล้างกรรมเก่าที่ได้กระทำไว้
2. ทำให้ทุกข์อันเกิดจากหนี้เวรบรรเทาลงไป
3. ทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียน
4. ทำให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข
5. ทำให้ลูกที่ไม่มีโอกาสจะได้มาเกิด ได้ไปเกิดใหม่
6. ทำให้กิจการงานราบรื่นและประสบความสำเร็จ
7. ทำให้บุตรธิดามีความเฉลียวฉลาด เจริญรุ่งเรือง
8. ทำให้บุตรหลานและบริวารอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
9. ทำให้บิดามารดาปราศจารโรคภัย มีอายุยืนยาว
10. ทำให้บุตรหลานและบริวารที่เกเรกลับตัวเป็นคนดี
11. ทำให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พ้นจากทุกข์ไปสู่สุคติ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล