ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระคำชะโนด จ.อุดรธานี ณ วัดศิริสุทโธ 2,600 รูป วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2555

ตักบาตรพระคำชะโนด วัดศิริสุทโธ 2,600 รูป จ.อุดรธานี

 

ตักบาตรพระคำชะโนด 2,600 รูป ณ วัดศิริสุทโธ จ.อุดรธานี
 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างมหาทานบารมี
ในวันเทโวโรหะนะ ต้อนรับเทศกาลออกพรรษา

ถวายเป็นพุทธบูชาในปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี
แห่งการตรัสรู้ธรรม ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตักบาตรพระคำชะโนด 2,600 รูป ณ วัดศิริสุทโธ ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555  เวลา 06.00 - 08.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์  081-564-5204,  084-424-3727