ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตภาคภาษาลาว

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2556

 


สร้างปัญญาบารมี ร่วมจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต ภาคภาษาลาว

 

 

 

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ระดับเยาวชนนานาชาติ
ภาคภาษาลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลก ร่วมสร้างปัญญาบารมี และสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

ด้วยการร่วมจัดพิมพ์หนังสือ
มงคลชีวิต สูตรสำเร็จสู่ความสุขและความเจริญ ภาคภาษาลาว
เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการ สำหรับเยาวชน ในโครงการสอบWorld PEC ระดับเยาวชนนานาชาติ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

****************************************************************

 

อานิสงส์นี้ จะเกื้อหนุนให้ท่านได้เกิดในปฏิรูปเทส พบพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย
มีปัญญาแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 083-540-7283


มาร่วมสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีด้วยกันนะคะ