ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัคร The Sun of Peace กำลังสำคัญช่วยงานพระศาสนา ขยายวิชชาธรรมกาย และรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2556


The Sun of Peace ขุนรบพระนิพพาน เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย


 

สถาบันดวงตะวันสันติภาพ The Sun of Peace Institute สำนักต่างประเทศ
เปิดรับสมัครชายและหญิง เข้าร่วมอบรมในโครงการ The Sun of Peace
เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตร และรับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ


 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 

-  อายุไม่เกิน 30 ปี
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
-  รักการฝึกฝนตนเอง
-  รักการปฏิบัติธรรม
-  มีเป้าหมายในชีวิตเพื่อการสั่งสมบุญบารมี
-  ชอบการทำงานเป็นทีม


 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์  089-697-6280,  087-515-5750