ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทโครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2556
ธรรมทายาท จุดเริ่มต้นของชีวิต สู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

 

การตัดปอยผม คือ การตัดความกังวล และแสดงถึงความพร้อมในการฝึกฝนอบรมตนเอง


โครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18 ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน
เข้าร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท ในโครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556    เวลา 16.00 – 17.00 น.
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  (กรุณาแต่งกายด้วยชุดขาวมาร่วมงาน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 083-443-3000,  082-717-6630


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล