ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการองค์กรเปี่ยมสุข พัฒนาบุคลากรในองค์กรของคุณ

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2556

 

โครงการองค์กรเปี่ยมสุข ... ทุกคนรวมใจ ก้าวไกลทั้งทีม

 

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่อยากประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กร และนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย
คุณควรเริ่มต้นด้วยการพัฒนาบุคลากรของคุณ ให้เป็นทีมที่มีคุณภาพ

โครงการองค์กรเปี่ยมสุข จัดโดย ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย
เป็นโครงการอบรมบุคลาการให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยเน้นการใช้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการสร้างทีมงานที่มีความรู้
ควบคู่คุณธรรม

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน หรือตามความเหมาะสมของหน่วยงานของท่าน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-831-1850,  083-540-7281

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล