ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมสนับสนุนอาสาสมัคร รับของที่ระลึก

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2556


แผ่นไฟล์เสียงสัมมา อะระหัง ประกอบเสียงบรรเลง ใช้เปิดเพื่อประกอบการนั่งปฏิบัติธรรม
หรือเปิดฟังระหว่างการเดินทาง

 

 

ร่วมสนับสนุนอาสาสมัคร พร้อมรับของที่ระลึก แผ่นไฟล์เสียงสัมมา อะระหัง  ได้ที่  เสาโอ25 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัท์ 08-3333-4072

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล