ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมพิธีถวายกองทุนผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดตัว และกองทุนแสงสว่าง

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2556

 

พรรษามหาบูชา  ฤดูกาลแห่งการสร้างบารมี


เทศกาลเข้าพรรษา นับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายพิเศษต่อวิถีชีวิตชาวไทยทุกคน

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันสั่งสมบุญใหญ่
ในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน  ผ้าเช็ดตัว และกองทุนแสงสว่าง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
แด่พระภิกษุสามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย และศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลก

ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖    (ตรงกับวันอาสาฬหบูชา)
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


ร่วมเป็นเจ้าของบุญอจินไตย มี 4 กองทุน ดังนี้
กองทุนกิตติมศักดิ์  กองทุนกิตติมเสริม กองทุนกิตติมสุข และกองทุนกิตติมใส 


ให้บุญใหญ่ของการมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส  รัศมีกายสว่างไสว ได้ทิพยจักษุ
และสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่าย ไปทุกภพทุกชาติ
ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์ และผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
หมายเลขโทรศัพท์    083-540-5006,  082-700-6420  

 

 

 

กำหนดการ
 

 8.00 น.       เปิดรับลงทะเบียนสำหรับเจ้าภาพ VIP
10.20 น.      คณะสงฆ์และผู้มีบุญ ประจำพื้นที่นั่ง ณ หน้ารัตนบัลลังก์
10.30 น.      พิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญปุพพเปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก
                        - พิธีอาราธนาศ๊ล / อาราธนาธรรม / คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
                        - เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล
                     พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
10.45 น.      พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟ และอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 
                        - พิธีกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน
                        - พิธีกล่าวถวายกองทุนแสงสว่าง
                        - พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต
                        - คณะสงฆ์ ให้พร
11.15 น.      เสร็จพิธี / รับประทานอาหารกลางวันที่จุดให้บริการ        
       

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล