ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สมาธิแก้วโลกสว่าง รุ่น 2 พัฒนาความสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2556

 

สมาธิแก้วโครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ


สมาธิแก้วโลกสว่าง รุ่นที่ 2


ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เข้าร่วมโครงการ ระหว่าง วันที่ 15 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี และได้ฝึกสมาธิควบคู่กันเพื่อความสุขทางใจ
เพราะความสุขทางใจ คือ ความสุขที่ทรงพลานุภาพอันจะนำชีวิตสู่ความสมบูรณ์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทุกวันอาทิตย์ที่ เสา O28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
หรือ โทร. 08-7502-6664,08-9680-0055

เฟสบุ้ค แฟนเพจ สมาธิแก้ว และ Line ID:smk072
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล