ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ 100 รูป

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2556

บรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ

 

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมขบวนพิธีเวียนประทักษิณ
ในพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ จาก 21 ประเทศ รวม 100 รูป
ณ โบสถ์วัดพระธรรมกาย เวลา 06.00 น.

 

และในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
ณ โบสถ์วัดพระธรรมกาย เวลา 06.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศํพท์ 086-788-5400

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล