ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระมหาวิทยาลัยศิลปากร 1,270 รูป วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2556

ตักบาตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 2556 เสาร์ 7 กันยายน 2556

 

มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ของนักศึกษาชาวศิลปากร
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตักบาตรพระ 1,270 รูป วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 06.00 น.
ณ สนามกีฬาสปอร์ต คอมเพล็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 081-433-8280,  089-406-5424,  083-540-6680

จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ชมรมสมาะธิเพื่อพัฒนาศักยภาพ (SU - MedClub)

 

กำหนดการ พิธีตักบาตรมหาวิทยาลัยศิลปากร

6.00 น.      สาธุชนพร้อมในพื้นที่
6.15 น.      คณะสงฆ์ 1,270 รูป พร้อม ณ บริเวณพิธี
6.30 น.      ประธานกล่าวเปิดโครงการ
6.40 น.      พิธีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / อาราธนาศีล / กล่าวคำถวายสังฆทาน
                 ประธานสงฆ์ให้พร / คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาตร
8.00 น.      เสร็จพิธี  

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล