ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ศูนย์ภาษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเดลซี(DELC) รับสมัครนักเรียนใหม่

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2557

ศูนย์ภาษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเดลซี(DELC)

เปิดรับสมัครผู้สนใจพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ศูนย์ภาษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(DELC)                         

 

ในหลักสูตร

     General English ภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ 1 - 6

     English for communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     English for daily speaking ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน

 

สนใจสอบถามรายละเอียด โทร. 085-101-5258, 089-772-2457, 083-159-1021

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล