ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญพิมพ์หนังสือภาษาเยอรมัน

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2557

 

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญพิมพ์หนังสือภาษาเยอรมัน

หนังสือประวัติวัดพระธรรมกาย (ฉบับภาษาเยอรมัน)

ร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ ในกองทุนผลิตสื่อธรรมะกองการแปลภาษาเยอรมัน

จารึกชื่อในหนังสือ  (หนังสือประวัติวัดพระธรรมกายฉบับภาษาเยอรมัน)

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์   10,000    บาท
เจ้าภาพอุปถัมภ์         5,000   บาท
เจ้าภาพกองทุน         1,000   บาท


หมดเขตส่งรายชื่อ วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   081-561-5740 , 081-732-1103

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล