ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมหนังสือ "คำสอนธรรมกายในคัมภีร์พุทธดั่งเดิม"

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2557

 ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมหนังสือ  "คำสอนธรรมกายในคัมภีร์พุทธดั่งเดิม"

 ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมหนังสือ

"คำสอนธรรมกายในคัมภีร์พุทธดั่งเดิม"

ในวาระอายุวัฒนมงคลได้ 70 ปี ของ พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)    

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ"คำสอนธรรมกายในคัมภีร์พุทธดั้งเดิม"
เพื่อกราบถวายเเด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ ในวันคุ้มครองโลก
22 เมษายน2557
     

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั่วโลก ที่มีอายุเก่าเเก่กว่าสองพันปีเป็นต้นมา จำนวนกว่าพันฉบับโดยทีมงานวิจัยและทีมบริหารโครงการของ สถาบันวิจัย ดีรี หรือ สถาบันวิจัยธรรมชัยนานาชาติ ประเทศ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ Dhammachai International Research Institute of Australia and New Zealand) 

:: ร่วมบุญและส่งชื่อจารึกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เม.ย. 2557
ได้ที่กองรับบริจาค ห้องขันติ วัดพระธรรมกาย หรือภาคที่ท่านสังกัด
และศูนย์วัดพระธรรมกายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ขอเชิญมาร่วมบุญใหญ่

 

สร้างปัญญาบารมี สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เผยแผ่คำสอนวิชชาธรรมกายที่เป็นคำสอนดั้งเดิมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไปสู่ชาวโลกด้วยกันนะคะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล