ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

อุปสมบทหมู่แสนรูป เข้าพรรษา 57 ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2557

 

อุปสมบทหมู่แสนรูป เข้าพรรษา 57 ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3 

++ กำหนดการอบรม ++

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 18 มิ.ย.57 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

เริ่มอบรม วันพฤหัสบดีที่ 19 มิ.ย.57 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

 

++ ระยะเวลาการอบรมมีให้เลือก 2 ช่วง ดังนี้ ++

ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ลางานได้ 4 เดือน อบรมระหว่างวันที่ 19 มิ.ย.-16 ต.ค. 57 (รวม 120 วัน)

ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ที่สามารถอยู่รับกฐิน อบรมระหว่างวันที่ 19 มิ.ย.-2 พ.ย. 57 (รวม 137 วัน)

 

บรรพชา วันเสาร์ที่ 28 มิ.ย. 57 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

อุปสมบท วันที่ 4-5 ก.ค. 57 ณ วัดที่อบรม และวัดใกล้เคียง

เดินธุดงค์ วันที่ 20-27 ต.ค. 57

 

++ คุณสมบัติผู้สมัคร ++

1. เป็นชายแท้อายุ 20 - 50 ปี
2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด เป็นต้น หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ
4. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
5. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
6. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
7. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม
8. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้

++ หลักฐานการสมัคร ++

1.รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3.สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด
4.ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV

++ ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง ++

1. ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด
2. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
3. ของใช้ส่วนตัว เช่น  ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
4. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้า สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
6. ผ้าห่มสีเหลือง 1 ผืน
7. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย 4 ใบ
8. รองเท้าแตะสีน้ำตาล 1 คู่ 

++ ของที่ไม่ใช้ในการอบรม ++

1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรค ต่อการฝึกสมาธิ
2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ ซีดี MP3 MP4
4. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่าน ระหว่างการอบรม)

++ ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม ++

1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินต่างๆ
2. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด

 

เกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชเป็นลูกพระพุทธเจ้า

เอหิ ภิกขุ วากขาโต ธมโม จร พรหมจริย มมา ทุกข อนตกิริยาย  เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบเถิด "

คำว่า ภิกษุ คือ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เป็นผู้มีปกติขออย่างอริยะ เรียกว่าบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์ ท่านไปในสถานะของผู้ให้บุญ ไปให้ความเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยม ให้มีโอกาสทำทาน ได้สละความตระหนี่ออกจากใจ เพราะพระท่านมีความดี ความบริสุทธิ์ จึงเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม เวลาออกบิณฑบาตก็เดินทอดสายตาลงต่ำ มีกิริยาอาการที่สงบสำรวม น่าเลื่อมใส
 
     คนที่ทำทานกับพระภิกษุ เพราะรู้คุณค่าของบุญ และมีความเลื่อมใส เห็นกิริยาอาการที่ สงบสำรวม จึงบังเกิดศรัทธาอยากทำบุญ ต่างจากการให้กับคน ขอทานที่เที่ยวขอชาวบ้าน เนื่องจากทุพพลภาพ ลำบากยากจน บางคนขาขาดตาบอด การให้อย่างนี้เพราะสงสาร แต่ให้กับพระ เพราะความเลื่อมใส ให้ทานกับคนยากไร้ เพราะความเมตตา แต่ให้ทานกับพระสงฆ์ เพราะความศรัทธา
 
     ฉะนั้น ผลบุญที่เกิด จากการสงเคราะห์คนขอทาน จึงแตกต่างจากการถวายทานกับภิกษุ เหมือนแสงหิ่งห้อยไม่อาจเทียบได้ กับแสงตะวัน เพราะดวงบุญและคุณธรรมภายในของ ผู้รับทานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
"ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1 พรรษา"

อานิสงส์การบวชพระจะเห็นได้ว่า บุญใหญ่จากการบวชพระนั้น มีอานิสงส์มากมาย ปิดอบาย ไปสวรรค์ มีความสุข ในปัจจุบัน ในคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ว่า 

    "บุคคลใดมี จิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้อนุญาตให้บุตรบวช ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 8 กัป ถ้าบวช เป็นพระได้รับอานิสงส์ 16 กัป ส่วนบุคคลใดมีจิตเลื่อมใส แบบญาณสัมปยุตผุดขึ้นเอง โดยไม่ต้องมีใคร ชักชวน ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 32 กัป ถ้าบวชเป็นพระ ได้รับอานิสงส์ 64 กัป"

     ระยะเวลา 1 กัปนั้น ท่านอุปมาว่า ภูเขาหิน แท่งทึบ หนา 1 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์สูง 1 โยชน์ เมื่อครบ 100 ปี มีผู้เอาผ้าทิพย์ สีขาวอ่อนนุ่ม มาลูบภูเขานี้ สักหนึ่งครั้ง เมื่อไรที่ภูเขานี้ราบเรียบ เสมอพื้นดิน ความยาวนานนั้นนับได้ว่าเป็น 1 กัป

 

++ อานิสงส์การบวช (โดยสังเขป) ++

1. ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็น ส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย
     แม้ฐานะเดิมมาจากสามัญชน แต่เมื่อบวชแล้ว จะได้รับการเคารพนับถือ เหมือนผู้ที่บวช มาจากชนชั้นสูง

2. สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์กว่าฆราวาส
3. มีโอกาสทำสมาธิได้ดีกว่า และก้าวหน้ากว่าฆราวาส
4. ได้บรรลุฌาน อภิญญา มรรคผล นิพพาน
5. เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับญาติโยม
6. เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม
7. เป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพโลก อย่างแท้จริง

     เมื่อท่านชายได้ทราบเช่นนี้แล้ว จะรอช้าอยู่ไย หากรู้ว่าท่านได้สิทธิ์นี้ ไยต้องละสิทธิ์สิทธิ์นี้ มีผลต่อตัวท่าน มีผลต่อพระพุทธศาสนา มีผลต่อสันติภาพโลกอีกมากมาย
 

     ดังนั้น มาพร้อมใจกันบวชเป็นหนึ่ง ในแสนรูป ผู้ยอยกพระพุทธศาสนากันเถิดครั้งหนึ่งในชีวิต ที่คิดอยากทำความดี เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ทดแทนคุณแผ่นดิน ทดแทนคุณพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา ให้เกิดผลคุ้มค่ามากที่สุด กับการได้เกิดเป็นชาย การบวชพระ คือคำตอบที่ดีที่สุด..

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล