ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 8 กันยายน 2557

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2557

 หลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 8 กันยายน 2557

พิธีบูชาข้าวพระและมอบผ้าไตรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


 
 
กำหนดการพิธีกรรม
พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรมกาย
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ภาคเช้า
ตักบาตร บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล
06.40 น.
เริ่มพิธีตักบาตร
08.30 น.
เสร็จพิธีตักบาตร

ภาคสาย 
ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล 
9.30 น. 
-ปฏิบัติธรรม 
11.00 น.
- พิธีบูชาข้าวพระ
- พิธีกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมาร
- พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ภาคบ่าย
พิธีภาคบ่าย  สัมมนา “กฐิน 2557” / พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
13.30 - 14.30 น.
- สัมมนา “กฐิน 2557”
14.35 น.
พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
15.00 น.
พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์อนันตชัย
15.30 น.
ถวายปัจจัย/ ฟังโอวาท 
16.30 น.
เสร็จพิธี 

 

 

 หลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ประวัติวันครูวิชชาธรรมกาย

     วันครูวิชชาธรรมกาย นั้น สืบเนื่องมาจากการบรรลุธรรมของ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือที่คนรุ่นเก่าๆ จะรู้จักท่านกันในนาม หลวงพ่อวัดปากน้ำ วันครูวิชชาธรรมกาย คือวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์ ต่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สละชีวิตเป็นเดิมพัน ในการปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิต หรือธรรมะที่แท้จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในวันตรัสรู้ นั่นก็คือ วิชชาธรรมกาย ซึ่งนับนานกว่า 2,000 ปีหลังพุทธปรินิพพาน ที่คำสอนที่แท้จริงในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุซึ่งมรรคและผลได้เลือนหายไป คงเหลือไว้แต่คำว่า "ธรรมกาย" ในพระไตรปิฎกเท่านั้นเอง
 
     จนในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 10 พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านได้สละชีวิตในการนั่งสมาธิ(Meditation)จนบรรลุธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น ดังนั้นในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ทางวัดพระธรรมกาย และศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทั่วโลกต่างก็ได้จัดให้มีพิธิฉลองวันครูวิชชาธรรมกายขึ้น เป็นประจำทุกปี
ธรรมกาย คือ อะไร?

      นับแต่ครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ประสูติ ในวันเพ็ญเดือน 6 ใน วันนั้นเรียกว่า วันบังเกิดแห่ง ”รูปกาย หรือ กายเนื้อ” ของ พระโพธิสัตว์ หลังจากนั้นที่โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์ พระมหาสมณะได้ทิ้งชีวิตปฏิบัติธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว ใต้โพธิบัลลังก์เพื่อแสวงหาความจริงของชีวิต จนพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญเดือน 6 นั่นเอง วันนั้นเป็นวันที่เรียกว่า วันบังเกิดแห่ง “ธรรมกาย หรือ กายแห่งการตรัสรู้ธรรม” ดังนั้น ธรรมกาย คือ กายแห่งการตรัสรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึง แล้วทำให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์บริบูรณ์ขึ้นมานั่นเอง
 
     หลังจากนั้น 45 พรรษาของการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้เทศนาสั่งสอนให้คนทั้งหลายได้รู้จักธรรมกาย และหนทางปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งธรรมกาย อันเป็นทางเอกสายเดียว และเป็นทางสายกลางที่จะให้มวลมนุษย์ได้เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ หรือ พระนิพพานได้ แต่หลังจากนั้นเพียงประมาณ 500 ปีหลังพุทธปรินิพพาน วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมกาย ได้หายสาบสูญไปเหลือเพียงแต่คำว่า ธรรมกาย ให้คนรุ่นหลังได้ตีความไปต่างๆ นานา แต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมกายคืออะไร

     จนในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ที่พระอุโบสถ วัดโบสถ์(บน) ต.บางคูเวียง พระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง ซึ่งก็คือหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่าน ได้สละชีวิตเป็นเดิมพัน ขอนั่งสมาธิแม้ตายก็ไม่ลุกจากที่ หากไม่เข้าถึงธรรมที่พระบรมศาสดาได้เข้าถึง ในที่สุดแห่งความพยายามท่านได้เข้าถึงธรรม ณ ที่นั้น และได้เผยแผ่ธรรม ตลอดจนวิธีปฏิบัติ อันเป็นแม่แบบและต้นแบบ ตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ อย่างถูกต้องตามร่องรอยของพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตของท่าน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล