ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

นิทรรศการความลับของชีวิต-โซนบุญ วันที่ 7-14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2557

   นิทรรศการความลับของชีวิต-โซนบุญ

วันที่ 7-14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 

มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุข
      คนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธว่า รักสุข เกลียดทุกข์ ด้วยกันทั้งนั้น ทุกคนล้วนปรารถนาความสุขทั้งทางกายและทางใจ ปรารถนาในรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภยศ สรรเสริญ สิ่งที่ปรารถนาจะได้มานั้น แม้บางคนจะเพียรพยามยาม แต่ผลที่ได้กลับมาก็กลับไม่ได้ตามที่ตั้งความคาดหวังเอาไว้

 

นิทรรศการความลับของชีวิต-บุญ
      นิทรรศการความลับของชีวิตในโซนบุญ  จะให้ความรู้และคำตอบ ว่าความสุขคืออะไรความสุขมีกี่ประเภท การมีความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนเราควรจะทำอย่างไรการทำบุญหรือการทำความดีเปรียบดั่งการรดน้ำลงบนต้นไม้ซึ่งจะยังให้เกิดความเจริญงอกงามออกดอกผลในลำดับต่อไป

 

นิทรรศการโซนบุญ  แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 8 ห้อง   
       ห้องที่ 1  ความลับของความสุข
       ห้องที่ 2  ผลบุญที่เห็นตอนเป็น
       ห้องที่ 3  จุดเปลี่ยนภพ
       ห้องที่ 4  ห้องภพซ้อนภพ
       ห้องที่ 5  ห้องหิมพานต์
       ห้องที่ 6  ทางสู่สวรรค์
       ห้องที่ 7  สวรรค์ที่ไปของผู้สั่งสมบุญ
       ห้องที่ 8  การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล