ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) จ. สุพรรณบุรี

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2558

     ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าบำรุงและปรับภูมิทัศน์

อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) จ. สุพรรณบุรี

 


กำหนดการทอดผ้าป่าอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี จ. สุพรรณบุรี (โลตัสแลนด์)

วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558

12.30 น. เจ้าภาพลงทะเบียน
12.45 น. ขบวนอัญเชิญผ้าไตร
13.00 น. พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า  - พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม
14.30 น. ประธานสงฆ์ให้พร / ถ่ายภาพหมู่ / เสร็จพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-2790-7026 , 08-8131-4215