ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2558

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
รุ่นบูชาธรรม 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

อบรมระหว่างวันที่ 9 มีนาคม ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

การรับสมัคร 
     สมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม) หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสาโอ 27 (O27) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายรับ

     สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 ***ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวชทั้งสิ้น*** (รวมไปถึงผ้าไตรจีวรและบาตรทางคณะกรรมการอบรมได้จัดเตรียมไว้แล้ว)

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
5. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาการอบรม
     วันที่ 9 มีนาคม ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (รวม  63 วัน)

2. วันสัมภาษณ์และสอบขานนาค
     วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
     วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

3. วันตรวจร่างกาย
     วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558

 4. กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
     วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.25587 เวลา 13.00 น.
     ปฐมนิเทศ ณ ห้องปฏิบัติธรรม หมู่บ้านบรรลุธรรม

5. พิธีตัดปอยผม
     วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558
     ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

6. พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบบาตร มอบผ้าไตร
     วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

7. พิธีบรรพชา
     วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558

8. พิธีอุปสมบท
     วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม และวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2557

9. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
     วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2558

10. สิ้นสุดการอบรม และพิธีลาสิกขา
     วันอาทิตย์ที่  10 พฤษภาคม พ.ศ.2558

 


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี(ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกรองเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค จากคณะกรรมการฯ ในวันสัมภาษณ์
4. ไม่มีรอยสัก
5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ และผ่านการตรวจร่างกายในวันที่สัมภาษณ์
8. ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป
9. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระของตนเองและผู้อื่น
10. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
11. ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม
12. เป็นบุคคลที่ ไม่เคยต้องคดีความ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี

ของใช้ในการอบรม

     สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

1. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน 2 ชุด(สำหรับใส่อบรมและไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด)
2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใดๆ 1 ตัว
3. เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 1 ชุด และรองเท้าผ้าใบ
4. รองเท้าแตะสีน้ำตาล กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ
5. ขันตักอาบน้ำสีขาว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
6. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาโรคกระเพาะ  ยาทากันยุง
7. ปากกา ที่ตัดเล็บ มีดโกนหนวด

ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2. อาหารและเครื่องขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น
6. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
7. บุหรี่ ยาเส้น ไม้ขีดไฟ และไฟแช็ค รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท หมู่บ้านบรรลุธรรม 089-754-8925, 085-155-0007

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล