ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมเป็นเจ้าภาพเวียนประทักษิณบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนานาชาติ รุ่นฤดูหนาว

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2558

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชร่วมเข้าขบวนเวียนประทักษิณ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นฤดูหนาว

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2558
เวลา 06.15 - 07.30 น.
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

เจ้าภาพร่วมบุญงานบวชและเข้าร่วมขบวนเวียนประทักษิณได้ดังนี้
1. ไตรบรรลุธรรมพระเทพญาณมหามุนี               
2. พานพุ่มนำหน้าขบวนนาคธรรมทายาท (เฉพาะชายที่ผ่านการบวชแล้วเท่านั้น)               
3. พาน เครื่องสักการะ พระอุปัชฌาย์ มี 3 พานดังนี้         
     3.1 พานธูปเทียนแพพระ                      
     3.2 พานพุ่ม                                  
     3.3 พานดอกลำเจียก   
 4. พานขอศีล                                                     
 5. พวงมาลัย                                                      

ร่วมบุญได้ที่   วันจันทร์-ศูกร์ : ร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย
                      วันอาทิตย์ : ตู้รับบริจาก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือโทรที่ 08-7551-5072

ตัดยอดใช้สิทธิ์และส่งชื่อเข้าขบวน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558 โทรศัพท์ 08-7551-5072