ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมยุวกัลยาณมิตร วันที่ 11-20 เมษายน พ.ศ.2558

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2558

      YUWA Summer Camp 58'

โครงการปฏิบัติธรรมยุวกัลยาณมิตร
ณ โรงแรมกาญจนธารา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
วันที่ 11-20 เมษายน พ.ศ.2558