ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระเมียนม่าร์ 111 รูป อังคารที่ 21 เม.ย.58

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2558

      ตักบาตรพระเมียนม่าร์ 111 รูป
      วันอังคารที่  21 เมษายน พ.ศ. 2558
เวลา 06.30 น. - 07.30 น.

 

    ตักบาตรพระเมียนม่าร์ 111 รูป วันอังคารที่  21 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 06.30 น. - 07.30 น. หน้าอาคารสถาบันดวงตะวันสันติภาพ  บ้านสวนตะวันธรรม สอบถามรายละเอียด โทร. 084-742-0694

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

  •     แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
  •     อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
  •     ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
  •     งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
  •     งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
  •     รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
  •     ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล