ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา 17 เม.ย.58 (วันสุดท้าย)

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2558

      เชิญร่วมปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้าย
      อาคารบุญรักษา
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558 (วันสุดท้าย)

ขอเชิญร่วมปิดแผ่นทอง เสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา
ณ ทางเข้า 5 บริเวณพื้นที่ประกอบพิธีบูชาเจดีย์ วันศุกร์ที่17 เมษายน พ.ศ. 2558(วันสุดท้าย)
สอบถามโทร. 02-831-1000