ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 12

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2558

      พิธีอุปสมบทสามเณร
      เตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 12

      ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 12 จำนวน 15 รูป ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ

     05.30 น.  ผู้ปกครองลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตร
     06.10 น.  ตั้งแถวสามเณร, ขบวนเจ้าภาพ,  ขบวนผู้ปกครองและสาธุชน
     06.20 น.  พิธีเวียนประทักษิณ
     07.00 น.  พิธีถวายบาตรและผ้าไตรแด่สามเณรของคณะผู้ปกครอง
     08.00 น.  พิธีถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยไทยธรรมของคณะเจ้าภาพ
     08.20 น.  ตัวแทนสามเณรนำกล่าว “สัมโมทนียกถา”และมอบของที่ระลึก
     13.00 น.  พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย 15 รูป ณ อุโบสถ  วัดพระธรรมกาย
     15.00 น.  เสร็จพิธี

     สอบถามรายละเอียดการร่วมขบวนเวียนประทักษิณและถวายผ้าไตรได้ที่ โทร. 085-054-6030 , 092-038-3831 และ 089-899-0072 หรือวันอาทิตย์ที่บูธบัณฑิตถาวร เสา O26 และ F6 สภาธรรมกายสากล

 

“ก้าวย่างสู่ชีวิตอันประเสริฐ...ของความเป็นพระแท้เพื่อความรุ่งเรืองแห่งบวรพระพุทธศาสนา”

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล