ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

Help for Nepal ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2558

Help for Nepal 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล


      ขอเชิญกัลยาณมิตรทั่วโลกช่วยเหลือแด่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ในประเทศเนปาลร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่    โดยสามารถบริจาคได้ที่ห้องขันติ สำนักงานใหญ่  หรือต่างประเทศ บริจาคได้ที่ศูนย์สาขา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.02-831-1000

เพราะการแบ่งปัน คือ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ 
"Sharing is Great”

Help for Nepal ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่

Help for Nepal ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่

Help for Nepal ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่

Help for Nepal ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่

Help for Nepal ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่

Help for Nepal ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่

Help for Nepal ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล