ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ The Lover "รักเป็นจะเห็นใจ"

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2558

      ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ The Lover "รักเป็นจะเห็นใจ" 
      โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 

 

      The Lover  "รักเป็นจะเห็นใจ"  หนังสือที่เรียบเรียงเนื้อหามาจากรายการเทศนาธรรมทันโลกทันธรรมและข้อคิดรอบตัว โดยมีสาระเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะยอมรับอีกคนเพื่อเพิ่มสุขให้ชีวิตคู่ บทเรียนพิเศษที่ต้องรู้ก่อนรัก เพื่อให้เราอยู่กับความต่างได้อย่างลงตัว และสร้างชีวิตคู่ให้ผาสุกได้ตามหลักพระพุทธองค์ ให้เราสามารถมองโลกตามความเป็นจริง และดำเนินชีวิตแบบเหตุผลนำอารมณ์ เพราะหญิงชายนั้นต่างกัน แต่ในความต่างนั้นลงตัวได้หากเรารู้จักครองเรือนด้วยสมองและครองรักด้วยหัวใจ

ร่วมบุญจัดพิมพ์ได้ที่    วันธรรมดา จุดรับบริจาค ณ ห้องขันติ สำนักงานใหญ่
                                    วันอาทิตย์ จุดรับบริจาค สภาธรมกายสากลทั้งสองฝั่ง
ส่งรายชื่อ                     ก่อนวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหายคม พ.ศ. 2558
รับหนังสือที่ระลึก          ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
                                     วันธรรมดา ห้องสมุด DCI, วันอาทิตย์ เสา N27 สภาธรรมกายสากล

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 088-0727273, 088-072-7374
หรือชมรมแทงตลอดในธรรม เสา N27 สภาธรรมกายสากล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล