ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้ว (โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว)

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2558

โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว

          "โครงการสมาธิแก้ว"
โครงการดีดี กับช่วงเวลาที่ดี เพื่อการปฏิบัติธรรมและผู้รักการฝึกฝนตนเอง
สมาธิแก้วรุ่น 48 อบรมระหว่างวันที่ 5 – 25 มิ.ย. 2558
สมาธิแก้วรุ่น 49 อบรมระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 9 ส.ค. 2558
สมาธิแก้วรุ่น 50 อบรมระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 2558 – 10 ม.ค. 2559

 

โครงการสมาธิแก้ว โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาวโครงการสมาธิแก้ว โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาวโครงการสมาธิแก้ว โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาวโครงการสมาธิแก้ว โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาวโครงการสมาธิแก้ว โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว
โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล