ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2558

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2558

       

         

          มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
 

          ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินทางทัศนศึกษาสถานที่สำคัญตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน วันเสาร์ที่  20 มิถุนายน และ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พร้อมเดินทางไปกับวิทยากรพิเศษ อาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง พร้อมสาระความรู้และบรรยากาศแห่งแม่น้ำท่าจีน 

 

ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

วัดบางปลา

ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

วัดโบสถ์บน

ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

วัดสองพี่น้อง

 

 

สอบถามผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์

  •  086-886-3786 และ 086-022-3878 
  •  http://www.dou.us/

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล