ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม วิมานแก้ว ใจหยุดสุดสบาย

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2558

          เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
          วิมานแก้ว ใจหยุดสุดสบาย
ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว (ติดอาคารภาวนา 60 ปี)

 

      ชมรมอาสาสมัครอาคารหลัก   ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม วันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ (ต้นเดือน บูชาข้าวพระ) และ วันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สามของเดือน ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว (ติดอาคารภาวนา 60 ปี) และฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนเก่งและดี ผ่านวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ฯ

เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.00 น. เย็นของวันศุกร์ ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว (ดูแผนที่ประกอบ)
สมัครได้ที่ เบอร์ชมรม 095-364-6794 , น้องเต้ 082-790-7026 , Line ID. :  stillmind

รับจำนวนจำกัด  30  ท่าน/รุ่น  เท่านั้น
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

กำหนดการ
วันศุกร์
16.00 น.    เริ่มลงทะเบียน
19.00 น.    ทำวัตรเย็น / อาราธนาศีล 8 / ปฏิบัติธรรม
21.00 น.    พัก

วันเสาร์
5.00 น.       ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว
5.30 น.       ทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิ 
6.00 น.       กิจกรรมสันทนาการ / เป่าดวงแก้ว / ถ่ายภาพหมู่
7.00 น.       รัปประทานอาหารเช้า
8.00 น.       เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม
9.00 น.       เข้าห้องปฏิบัติธรรม / ฟังธรรม UG5 ขัดวิมาน (พอจ.ชัยสิทธิ์)
10.45 น.     ถวายสังฆทานและกองทุนต่างๆ
11.00 น.     รับประทานอาหาร / สหวาระเดือนเกิด
13.00 น.     ปฏิบัติธรรมรอบบ่าย (พอจ.จักรชัย) 
                    - แนะนำอุปกรณ์ในการขัดวิมาน / ดูสื่อสาธิตขั้นตอนการทำความสะอาดห้องน้ำ
14.30 น.     รับบุญขัดวิมาน สภาฯ
                    - ขึ้นรถพ่วงมาลงที่ระเบียง 7
                    - แบ่งกำลัง จัดสรรพื้นที่รับบุญ
                    - ลงพื้นที่รับบุญทำความสะอาด
                    - ตรวจเช็ค / เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
                    - ดื่มน้ำปานะ
16.30 น.     กลับที่พัก / ทำภารกิจส่วนตัว
19.00 น.     ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติธรรม / ฟังธรรม (พอจ.ชัยสิทธิ์)
20.45 น.     ตอบแบบสอบถาม
21.00 น.     พัก

วันอาทิตย์
5.00 น.         ตื่นนอน / เก็บเคลียร์เครื่องนอน / ทำภารกิจส่วนตัว  
5.30 น.         รับบุญทำความสะอาดสถานที่ที่ใช้งาน
6.30 น.         นั่งรถพ่วงเดินทางไปสภา / รับประทานอาหารเช้า
9.30 น.         ปฏิบัติธรรมภาคสาย 
11.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน / ประจำโซนพื้นที่
13.30 น.        ร่วมพิธีกรรมภาคบ่ายในพื้นที่โซนรับบุญ
15.00 น.        สาธุชนรับบุญขัดวิมาน / รับของที่ระลึกจากพระอาจารย์ / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ