ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นแสนรูปเข้าพรรษา วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 2558

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2558

           เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช เข้าร่วมขบวนผู้แทนเวียนประทักษิณ 
           โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นแสนรูปเข้าพรรษา และรุ่นนานาชาติ 
           วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2558 
เวลา 06-15 น. - 07.00 น.
ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

 

ร่วมบุญงานบวชและเข้าร่วมขบวนเวียนประทักษิณได้ดังนี้ 
1. ไตรบรรลุธรรมพระเทพญาณมหามุนี
2. พานพุ่ทนำหน้าขบวนนาคธรรมทายาท (เฉพาะชายที่ผ่านการบวชแล้วเท่านั้น)
3. พานเครื่องสักการะพระอุปัชฌาย์ มี 3 พาน ดังนี้ 
    3.1 พานธูปเทียนแพ พระอุปัชฌาย์
    3.2 พานพุ่ม พระอุปัชฌาย์
    3.3 พานดอกลำเจียก พระอุปัชฌาย์
4. พานขอศีล 
5. พานพวงมาลัย
6. ดอกบัว

ทำบุญเข้าโครงการบวชแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 
วันจันทร์ - ศุกร์ ร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ สำนักงานมูลนิธิธรรมกาย 
วันอาทิตย์ สภาธรรมกายสากล เสา M 25 ชมรมพุทธศาสตร์สากล

สอบถามรายละเอียดการเป็นเจ้าภาพเวียนประทักษิณได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

กำหนดการ เวียนประทักษิณ บรรพชาแสนรูป เข้าพรรษา

05.00 น. ท่านเจ้าภาพ ลงทะเบียนรับ เครื่องอัญเชิญที่ โต๊ะนครหลวง15 เสาC48-C49 วิหารคด17 ทางเข้าลานธรรม ทิศเหนือ
05.30 น. ท่านเจ้าภาพ ตั้งขบวน
06.00-6.30 น. เวียนประทักษิณ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เสร็จกิจกรรม สำหรับท่านเจ้าภาพ
06.45 น. พิธีวันทาเจดีย์ สาย-บ่าย ณ สภาธรรมกายสากล
08.45 น. คณะพระอุปัชฌาย์ ถึงศูนย์กลางพิธี
09.00 น. ถ่ายภาพประวัติศาสตร์
09.15 น. พิธีขอบรรพชา
10.00 น. พิธีคล้องอังสะ
10.35 น. ธรรมทายาท กลับวิหารคด รับประทานอาหาร
13.00 น. ธรรมทายาท เข้าสู่ สภาธรรมกายสากล
14.30 น. พิธีขอ สรณคมน์ ศีล นิสสัย
15.40 น. ถ่ายภาพประวัติศาสตร์

เย็น ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
18.00 น. ประธานสงฆ์ ถึงศูนย์กลางพิธี ถ่ายภาพประวัติศาสตร์
18.10 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
18.30 น. เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล