ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมใจใส ปี 2558 ณ World Peace Valley เขาใหญ่

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

โครงการปฏิบัติธรรมใจใส ปี 2558

ณ World Peace Valley เขาใหญ่
 


      เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ เชิญท่านพาคุณแม่และครอบครัวมาปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆ รุ่น 70 วันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 ท่ามกลาง ธรรมชาติเขียวขจี ณ เวิลด์พีซ เขาใหญ่
 


รุ่น 70  วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 
รุ่น 71  วันที่ 18 - 20 กันยายน 
รุ่น 72  วันที่ 23-  25 ตุลาคม
รุ่น 73  วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน
รุ่น 74  วันที่ 25 - 27 ธันวาคม

สำรองที่นั่งสมาธิ โทร. 08-1632-2981 , 08-6772-9993 , 08-8227-7707 
หรือ เสา L5 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรยกาย จ.ปทุมธานี

 

ให้เวลาพักใจ เพื่อความสุขที่แท้จริง 

ความสุขง่าย ๆ ไม่ไกลจากกรุงเทพ ฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล