ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระพม่า - ไทย 10,000 รูป ณ เมืองมัณฑะเลย์

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2558

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พม่า-ไทย

ตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ 10,000 รูป

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558

บนถนนรอบคูเมืองมัณฑะเลย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-831-1234

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล