ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดกฐินพระนานาชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ อ.กบินทร์บุรี

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2558

พิธีทอดกฐินพระนานาชาติ ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ อ.กบินทร์บุรี

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน  ร่วมทอดกฐินครั้งประวัติศาสตร์ พิธีทอดกฐินพระนานาชาติ 
เพื่อสร้าง "อาคารปฏิบัติธรรมนานาชาติ  71 ปี  พระเทพญาณมหามุนี"  
อาคารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลก และพิธีเทฐานเอกสถาปนาเจดีย์สวรรค์พุทธบุตรนานาชาติ
วันเสาร์ที่  7  พฤศจิกายน  2558
ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
International Buddhist Monk Tranining Center (IBTC)

 


"อาคารปฏิบัติธรรมนานาชาติ  71 ปี  พระเทพญาณมหามุนี"

     อาคารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลก หลังนี้เป็นอาคาร 2 ชั้นที่ทันสมัยมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 900 ตารางเมตร นับว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์หลังแรก ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการสอนธรรมะเป็นภาษาต่างชาติ ได้พร้อมกัน 2 ภาษา ในเวลาเดียวกัน เป็นสถานที่รองรับการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติของพระภิกษุนานาชาติที่จะเดินทางมาจากทั่วโลก

     มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาอาคารหลังประวัติศาสตร์นี้ด้วยกัน เพื่อนสนับสนุนการผลิตบุคลากรพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกให้สำเร็จฌดยเร็วพลัน

     พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนี ได้มีดำริให้สร้าง "เจดีย์พุทธบุตรนานาชาติ" ณ สถานที่แห่งนี้ เป็นเจดีย์ที่สวยงามไร้กาลเวลา สำหร็บบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มนุษย์และเทวดาได้สักการะบูชา รองรับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งแสวงบุญและเป็นศูนย์รวมใจให้กับพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

      การสถาปนาสิ่งก่อสร้างสำคัญทั้ง 2 อย่างนี้จะบังเกิดขึ้นในวันเดียวกัน ณ สถานที่แห่งนี้ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตในเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน


     "การก่อสร้างถาวรวัตถุเป็นศาสนสมบัติ เราจะได้บุญไปตลอดชาติเพราะถาวรวัตถุอยู่ได้ยาวนานกว่าจะเสื่อมสลายไป แม้เราละโลกไปแล้ว ถ้าถาวรวัตถุนั้นยังอยู่ บุญอันใดที่เกิดขึ้นจากผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้มาใช้สถานที่มาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย มาปฏิบัติธรรม ทำความเห็นให้ตรงต่อหนทางพระนิพพาน ถ้ามาใช้เป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่อน เป็นแสน เป็นล้านคน บุญที่เกิดขึ้นกับทุกๆคน เราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย"  

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี  19 มกราคม 2556


กำหนดการ

     09.30 ปฏิบัติธรรม
     10.30 ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     13.30 พิธีเทฐานเอกเจดีย์สวรรค์พุทธบุตรนานาชาติ
     16.00 เสร็จพิธี

 

สามารถร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร : 090-972-6511 , 089-771-2386 , 087-506-2222
ID line : idop

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล